Βίντεο – Νέο φορολογικό Νομοσχέδιο – Αλλάζουν τα τεκμήρια για τους μισθωτές σχολικών κυλικείων

15.59

Αλλαγές που αφορούν στο τεκμαρτό εισόδημα επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, μετά την πληθώρα σχολίων που δέχθηκε κατά την δημόσια διαβούλευση του φορολογικού νομοσχεδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μειωμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται τα σχολικά κυλικεία τα οποία δια νόμου λειτουργούν 8 και όχι 12 μήνες το χρόνο.