Βίντεο – Ο Δήμος βελτιώνει την καθημερινότητα των κωφών συνανθρώπων μας

16.10

Δύο πρωτοποριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των κωφών εγκατέστησε σε τρία ΚΕΠ, ο Δήμος Χανίων.
Πρόκειται για ένα τάμπλετ, μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος, για τη διαβίβαση του αιτήματός του, επικοινωνεί στη νοηματική με διερμηνέα, ενώ το άλλο ηλεκτρονικό σύστημα – για βαρήκοους- συνδέεται με τη συσκευή του ενδιαφερόμενου και καθαρίζει τον ήχο από τους θορύβους.
Την παρουσίαση έκανε το πρωί ο Δήμαρχος στο ΚΕΠ των Χανίων.