Βίντεο – Όλο και περισσότερα τα ετοιμόρροπα κτίρια μετά και από τους σεισμούς – Οικονομική αδυναμία των ιδιοκτητών να τα αποκαταστήσουν

14.40

Την επικινδυνότητα των κτηρίων αυξάνουν οι διαρκείς σεισμικές δονήσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν πρόβλημα ακόμα και κατασκευές που χτίστηκαν κοντά –χρονικά- στο 2000.
Η Υπηρεσία Δόμησης στο Ηράκλειο συνιστά στους ιδιοκτήτες να αφαιρούν τα επικίνδυνα τμήματα, όπως κομμάτια από σοβάδες και να τα αποκαθιστούν.