Βίντεο – Πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων με κρατική αρωγή

13.56

Τη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πράσινη ενέργεια, ενθαρρύνει η κυβέρνηση.
Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πλαίσιο εντάσσονται οι φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένη έως και στο 100%.