Βίντεο – Προγραμματική σύμβαση για την ορθολογιστική χρήση των αντιβιοτικών στα Νοσοκομείο

19.42

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Κρήτης υπογράφηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Πρύτανη Γιώργο Κοντάκη.
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα Επιτήρησης Λοιμώξεων και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία της Κρήτης», από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης