Βίντεο – Προβλήματα με τη διανομή λογαριασμών της ΔΕΥΑΧ – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

16.17

Σοβαρά προβλήματα στη διανομή των λογαριασμών της ΔΕΥΑΧ έχουν δημιουργηθεί από τη στιγμή που τη διανομή ανέλαβε εταιρία courier. Σε πολλές περιοχές του Δήμου Χανίων δεν υπάρχουν διευθύνσεις με οδό και αριθμό με συνέπεια οι λογαριασμοί να μην φτάνουν εγκαίρως. Η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, Νίκη Αποστολάκη, κάλεσε τους Δημότες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους αλλά και να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΧ. Ωστόσο μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση οι πολίτες θα παραλαμβάνουν τους λογαριασμούς τους από συγκεκριμένα σημεία που έχουν οριστεί ανά περιοχή.