Βίντεο – “Αποκλειστικότητα” στη φωτογράφηση για τις ταυτότητες ζητούν οι φωτογράφοι – Διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας

17.46

Στο δρόμο κατέβηκαν οι φωτογράφοι στο Ηράκλειο διαμαρτυρόμενοι, για την απόφαση που επιτρέπει τη λήψη φωτογραφίας για τη νέα ταυτότητα και στα τμήματα.
Όπως επισημαίνουν για τη λήψη τέτοιου είδους φωτογραφιών απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ η λήψη στο τμήμα, αφαιρεί έσοδα από τα κατά τόπους φωτογραφεία.