Βίντεο: Σε εξέλιξη έργα στα Ενετικά Τείχη

19.55

Παρεμβάσεις με σκοπό να  διαμορφωθούν στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου περιπατητικές διαδρομές,  σημεία αναψυχής, υποδομές για ηλεκτροφωτισμό και άρδευση βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο αυτή .Τα έργα ξεκίνησαν πριν 6 μήνες και προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς ώστε να τα τείχη να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για δημότες και επισκέπτες .