Βίντεο – Σε κόκκινο συναγερμό η ΠΥ στο νησί – Συνιστάται προσοχή στους πολίτες

17.16

Προσοχή συνιστάται στους πολίτες, ώστε να μην προβούν σε ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πύρινη καταστροφή, αλλά και να έχουν τεταμένη την προσοχή, ώστε να ενημερώσουν τάχιστα αν αντιληφθούν έστω και καπνό.
Ο δείκτης επικινδυνότητας στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού είναι στο 5.
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί τόσο η Πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία με τους εθελοντές, προκειμένου να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη καταστροφή και στην Κρήτη.