Βίντεο – Σποτ προβολής από τον Δήμο με υλικό από όλη την πόλη

14.57

Τριάντα θεματικά videos με στόχο την προβολή των Χανίων δημιούργησε το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Χανίων.
Το εν λόγω ψηφιακό υλικό παρουσιάστηκε το πρωί από τον Αντιδήμαρχο, Νεκτάριο Ψαρουδάκη.