Βίντεο – Στα 27 εκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα του Δήμου

18.19

Τα 27 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει το έλλειμμα του Δήμου Ηρακλείου. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, πρόκειται για συσσωρευμένες υποχρεώσεις, με σταδιακή μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τα προηγούμενα χρόνια.
Υπέδειξε μάλιστα ως βέλτιστη λύση το δανεισμό.