Βίντεο – Στα τέλη του έτους το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχεθρήσεις

17.38

Ενισχύσεις 50% για πολύ μικρές και μικρές και 40% για μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», ύψους €200 εκατ. που θα τεθεί σε ισχύ προς τα τέλη του χρόνου.
Η κυβέρνηση έδωσε σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο του οδηγού εφαρμογής της δράσης η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.