Βίντεο: Στο επίκεντρο τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις της Κρήτης

16.28

Με σκοπό η κυκλική οικονομία να αποτελέσει μια πιο οικεία έννοια στην κοινωνία η Περιφέρειας Κρήτης δίνει προτεραιότητα στην διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγήσουν σε μια παραγωγική διαδικασία που θα αφήνει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα . Αρωγός στην προσπάθεια αυτή θα είναι το επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα και συνεπώς κρίνεται υψίστης σημασίας η συμμετοχή επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης αλλά και του τουρισμού σε υπό εξέλιξη έρευνα που αφορά στην αναγκαίες προσαρμογές για τη βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία τους .