Βίντεο – Συναγερμός για το κόκκινο σκαθάρι στο Φοινικόδασος του Βάι

16.03

«Επίθεση» από το κόκκινο σκαθάρι δέχεται το φοινικόδασος του Βάι όπως επισημαίνεται από το ΓΕΩΤΕΕ. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να γίνουν άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος ζητά τη σύμπραξη όλων των αρμόδιων φορέων. Μεταξύ άλλων προτείνεται η πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο ορισμός μέτρων όπως, μαζική παγίδευση, επέμβαση με βιο-εντομοκτόνα και συμβατικά εντομοκτόνα καθώς και απομάκρυνση ύποπτων δέντρων.