Βίντεο – Τη μετατροπή του Νομικού Προσώπου της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε η συνέλευση των μετόχων

14.54

Την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε Ανώνυμη Εταιρία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου η Τράπεζα να μπορεί να επεκταθεί σε όλη τη χώρα και να αυξήσει την κερδοφορία της.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλη Μαρακάκη η περυσινή χρονιά ήταν η καλύτερη των τελευταίων δέκα χρόνων σε κερδοφορία.