Βίντεο – Το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, ρεύματος και καυσίμων καθιστούν τη γραβιέρα είδος πολυτελείας

20.51

Οι ανατιμήσεις που καταγράφονται στον τομέα της ενέργειας και της διατροφής δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και τον κτηνοτροφικό κλάδο στην Κρήτη .
Οι κτηνοτρόφοι του νησιού εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής οδηγεί σε μεγάλη μείωση στην παραγωγή του γάλακτος και συνεπώς σε αύξηση στις τιμές των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.