Βίντεο – Το διεθνές ίδρυμα Yehudi Menuhin στα Δημοτικά Σχολεία μέσω του Πολυτεχνείου Κρήτης

19.08

Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα όπως εκείνο του προγράμματος «Μελίνα» προωθεί στα Χανιά, το Διεθνές Ίδρυμα «Yehudi Menuhin», μέσω του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Το πρόγραμμα αφορά στην βιωματική εκπαίδευση σε δημοτικά σχολεία μέσω της τέχνης, με τη βοήθεια ενός δικτύου σε 12 κράτη, που απαρτίζεται από 500 καλλιτέχνες.