Βίντεο – Το ένα από τα νέα 14 ασθενοφόρα που θα παραλάβει η Κρήτη, στο ΚΥ Κισάμου

17.06

Ένα από τα 14 νέα ασθενοφόρα που θα παραλάβει η Κρήτη το επόμενο διάστημα, θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Κισάμου.
Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Γιώργος Μυλωνάκης, το ασθενοφόρο που επιχειρεί στο Δήμο είναι πολύ παλιό, όμως θα παραμείνει σε κίνηση εφεδρικά.