Βίντεο – Το παγκόσμιο οικονομικό κέντρο μετατοπίζεται από τη Δύση στην Ανατολή

18.54

Για μετατόπιση της Παγκόσμιας Οικονομίας από το Δυτικό κόσμο στις Ανατολικές χώρες, προειδοποιεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γιώργος Ατσαλάκης.
Αυτό θα αυξήσει δραματικά τα εμπορικά ελλείμματα της ΕΕ και των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, μέσα και από γεωπολιτικές ανακατατάξεις και γεγονότα, που θα μεταβάλλουν τους παραδοσιακούς οικονομικούς δρόμους.