Βίντεο:Τοπόλια, επένδυση στα Φαλάσαρνα και εξοπλισμός σχολείων στο ΔΣ Κισσάμου

16.51

Το έργο της παράκαμψης Τοπολίων , η σχεδιαζόμενη επένδυση στα Φαλάσαρνα καθώς και η υπόθεση του εξοπλισμού του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισσάμου μετά την έναρξη της κατεδάφισης του κτηρίου συζητήθηκαν στο ΔΣ Κισσάμου Χανίων .Όσον αφορά στα Τοπόλια διαπιστώθηκε η επιτακτική ανάγκη για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου , ενώ για την επένδυση στα Φαλάσαρνα αποφασίστηκε αναβολή της γνωμοδότηση επί των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως την παρουσίαση του project από την ενδιαφερόμενη εταιρία .