Βίντεο – Υπερσύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπείας έφερε η “ΙΑΣΙΣ – Γενική Κλινική Γαβριλάκης ΑΕ”

18.00

Με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για ακτινοθεραπείες, λειτουργεί πλέον το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στη «Γενική Κλινική Γαβριλάκης – ΙΑΣΙΣ», στελεχωμένο μάλιστα από έμπειρο ιατρικό δυναμικό.
Με αυτήν την επένδυση, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη στο χώρο της ιδιωτικής υγείας στα Χανιά, σταματά η ταλαιπωρία των ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι –έως τώρα- ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται στο Ηράκλειο ή ακόμα και στην Αθήνα για ακτινοθεραπείες.