«Βραχνά» για τις επιχειρήσεις η έλλειψη εργατικού δυναμικού

16.13

«Βραχνά» για τις τουριστικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί και το 2023 η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τουρισμό. Την ίδια ώρα έλλειψη παρατηρείται και στα τεχνικά επαγγέλματα παρά τις προσπάθειες του Αρμόδιου Υπουργείου να εντάξει στην αγορά εργασίες τους σπουδαστές των επαγγελματικών Σχολών. Καθώς οι προσπάθειες που γίνονται φαίνεται δύσκολο να αποδώσουν καρπούς εκτιμάται ότι το οι κενές θέσεις εργασίας στην Κρήτη θα ξεπεράσουν τις 25.000..