Ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης στα ΚΑΠΗ του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων

15.13

Εργασίες συντήρησης και επισκευές ξεκινούν άμεσα από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων στα κτήρια που στεγάζουν τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών έως το τέλος του χρόνου.