Ζητείται η τεχνογνωσία του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου

11.26

Την Τετάρτη 09/09/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Κου. Νικολαίδη- αναπληρωτή Πρύτανη οικονομικού προγραμματισμού, Κου. Κουικογλου-επιστημονικός Υπεύθυνος γραφείου ΣΤΕ, Κα. Πάγγειου- Προσταμένη γραφείου ΣΤΕ, Κου. Γρηγορούδη- Καθηγητή και υπεύθυνου επιχειρηματικότητας, του Προέδρου της ΟΕΒΕΝΧ Κύριου Παυλάκη Ι. και του Συμβούλου της ΟΕΒΕΝΧ κύριου Γιακουμιδάκη Μ. και Κύριου Κουτσουρέλη Γ. , με θέμα τη συνεργασία και τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ του πολυτεχνείου και των σωματείων που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία. Aπό τη μεριά του πολυτεχνείου υπήρξε έντονη διάθεση για συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις καθώς όπως τονίστηκε θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματική. Πολυτεχνείο και επιχειρήσεις θα πρέπει να συνυπάρξουν και να συμπορευτούν ώστε να ωφεληθούν και οι δύο.

Ζητήθηκε από το πολυτεχνείο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε διάφορα δισεπίλυτα προβλήματα για τα οποία διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία. Από τη μεριά του το πολυτεχνείο προσφέρθηκε να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια και γνώση ώστε να βοηθήσει την τοπική κοινωνία. Μάλιστα τονίστηκε ότι για μερικά από τα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν ήδη λύσεις από προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συμφωνήθηκε να συνεργαστούν οι δύο φορείς για την παραγωγή έρευνας, καθώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Η πρόταση αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τα Χανιά να βοηθήσουν στην παραγωγή γνώσης και στην ένταξη της στην παραγωγική τους διαδικασία.

Επί της ευκαιρίας της παρουσίας της υπεύθυνης του γραφείου διασύνδεσης του πολυτεχνείου, συμφωνήθηκε η συνεργασία του γραφείου με τις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να απορροφούν τους απόφοιτους του ιδρύματος τόσο σε θέσεις πρακτικής άσκησης όσο και σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από τις δύο πλευρές λίαν εποικοδομητική καθώς μετά από αυτή τη πρώτη επαφή ελπίζεται ότι θα προωθηθεί η σχέση μεταξύ των δύο θεσμών. Κατά τα λεγόμενα του προέδρου της Ομοσπονδίας οι δύο πλευρές είχαν ευήκοα ώτα και ανοικτά μυαλά, απαραίτητες προϋποθέσεις για διαχρονικές συνεργασίες.