329 εμβάσματα στο εξωτερικό με ποσά πάνω από 600.000€

13.09
Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών έχουν τεθεί 5.260 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν μεταφέρει με εμβάσματα σε ξένα τραπεζικά ιδρύματα 1,45 δισ. ευρώ από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση μέχρι σήμερα.
 
Από το σύνολο των ελεγχόμενων υπαλλήλων σχεδόν οι μισοί (υπολογίζονται σε 2.470) είναι εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών και στη λίστα των υπαλλήλων με τα υψηλά εμβάσματα ακολουθούν γιατροί καθώς και υπάλληλοι των υπουργείων Εθν. Αμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης καθώς και δήμων.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 329 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αποστείλει την τελευταία τετραετία σε τράπεζες του εξωτερικού πάνω από 600.000 ευρώ ο καθένας, ενώ 415 εργαζόμενοι στον κρατικό μηχανισμό που ελέγχονταν για τα εμβάσματα αποχώρησαν από το Δημόσιο για διάφορους λόγους κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
Τη λίστα των 415 πρώην δημοσίων υπαλλήλων με τα «υψηλά» εμβάσματα παρέδωσε χθες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης στη γενική γραμματέα Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών Κ. Σαββαΐδου για περαιτέρω έλεγχο.
 
Η διαδικασία

Η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό αποτελεί νόμιμη ενέργεια και ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά το εάν τα ποσά που έχουν αποσταλεί δικαιολογούνται από νόμιμα εισοδήματα

Η διαδικασία του ελέγχου ξεκίνησε με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΣΕΕΔΔ τον Δεκέμβριο του 2013 για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, οι οποίοι από το 2010 έστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ.
Οι επιθεωρητές συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και τις διευθύνσεις προσωπικού όλων των υπουργείων, για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρέδωσε χθες στη γενική γραμματέα Εσόδων του υπ. Οικονομικών Αικ. Σαββαΐδου τη λίστα με τους 415 πρώην δημοσίους υπαλλήλους με τα υψηλά εμβάσματα

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρέδωσε χθες στη γενική γραμματέα Εσόδων του υπ. Οικονομικών Αικ. Σαββαΐδου τη λίστα με τους 415 πρώην δημοσίους υπαλλήλους με τα υψηλά εμβάσματα

Στον έλεγχο εντάχθηκε σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην ορισμένων κατηγοριών όπως αιρετά όργανα, δικαστές, μετακλητοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, λιμενικοί κ.λπ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ελέγχων αποκαλύπτεται ότι την περίοδο της κρίσης από το 2009 μέχρι και το 2014:
Ο μέσος όρος των εμβασμάτων ανά υπάλληλο από το σύνολο των 5.260 εργαζομένων αγγίζει τα 275.000 ευρώ.
415 υπάλληλοι, με συνολικό ποσό εμβασμάτων 117 εκατ. ευρώ (με μέσο όρο 283.000 ευρώ), αποχώρησαν από το Δημόσιο για διάφορους λόγους κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
241 από τους 415 αποχωρήσαντες είναι γιατροί ηλικίας από 42 έως 67 ετών, με τη μεγάλη πλειοψηφία να είναι μεταξύ 50 και 60 ετών. Το σύνολο του ποσού που έστειλαν ανέρχεται στα 65.000.000 ευρώ.
101 είναι πρώην εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Απέστειλαν 27.300.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό αποτελεί νόμιμη ενέργεια και ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά και μόνο την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και συγκεκριμένα εάν τα ποσά που έχουν αποσταλεί δικαιολογούνται από νόμιμα εισοδήματα.
Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης πάντως σημειώνουν ότι η σύνθεση των υπαλλήλων που έχουν αποστείλει στο εξωτερικό σημαντικά ποσά, αφού σχεδόν οι μισοί είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετές περιπτώσεις στην ανακάλυψη «μαύρων εισοδημάτων» που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στην παραπαιδεία. Επίσης στην κατηγορία των γιατρών ενδέχεται να αποκαλυφθούν εισοδήματα από φακελάκια που δεν δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα νόμιμα εισοδήματά τους.
 
ΕΛΕΓΧΟΙ
 
Δέκα υπάλληλοι με ποσά άνω του ενός εκατ. ευρώ
Στην κορυφή των υπαλλήλων με τα υψηλά εμβάσματα βρίσκονται 10 άτομα που έχουν αποστείλει σε ξένες τράπεζες ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, των οποίων οι φάκελοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Π. Νομικό, παρέδωσε στη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου τη λίστα με τους 415 πρώην υπαλλήλους που έχουν αποστείλει σε ξένες τράπεζες πάνω από 117 εκατ. ευρώ, αφού μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία την αρμοδιότητα ελέγχου για την περιουσιακή τους κατάσταση έχει το υπουργείο Οικονομικών. «Σήμερα επέστρεψα στη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου, τα στοιχεία αυτών των υπαλλήλων που δεν μπορούν πια να ελεγχθούν από το ΣΕΕΔΔ προκειμένου να προχωρήσει ο σχετικός φορολογικός έλεγχος από τη ΓΓΔΕ, πάντα με τα κριτήρια που αυτή χρησιμοποιεί», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι αποχωρήσεις
Υπογράμμισε πάντως ότι «είναι πλέον καθαρό ότι η παραίτηση ή η αποχώρηση από το Δημόσιο από μόνη της δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση τον φορολογικό έλεγχο, ο οποίος δεν διεξάγεται από το ΣΕΕΔΔ, που δεν έχει τη δικαιοδοσία, αλλά από τη ΓΓΔΕ, στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας την οποία καταβάλλει για τον έλεγχο των εμβασμάτων».
Από την πλευρά της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου δήλωσε ότι οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν τόσο για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, όσο και για αυτούς που έχουν αποχωρήσει ή συνταξιοδοτούνται.
Ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΕΔΔ Παρασκευάς Νομικός επισήμανε ότι οι έλεγχοι είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και με μία ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία και πως θα ελεγχθούν 4.845 υπάλληλοι που παραμένουν στο Δημόσιο. «Για τους υπόλοιπους 415 που έχουν αποχωρήσει, έχει ενημερωθεί η ΓΓΔΕ για να πράξει τα δέοντα», δήλωσε ο κ. Νομικός.
 
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ – ethnos.gr