Ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Κισάμου

16.28

Ο Δήμος Κισσάμου, έχοντας υπόψη τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, καλεί τους δημότες που έχουν οφειλές προς το Δήμο (από τέλη άρδευσης, ύδρευσης, εισφορές σχεδίου πόλεως κ.α.) και οι οποίες έχουν καταστεί βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014, να προσέλθουν στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Κίσσαμο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου:
-1. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με παραγραφή των ανάλογων προσαυξήσεων και για τις οφειλές έως 31-12-2009 επιπλέον έκπτωση 10% επί της οφειλής.
-2. είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους (εκτός από τις εισφορές σχεδίου πόλης και ζώνης επαφής που εξοφλούνται εφάπαξ) με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:
-3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31-12-2009 μέχρι 24 δόσεις με απαλλαγή κατά 100% των προσαυξήσεων και ελάχιστο ποσό δόσης 150,00 ευρώ.
-4. Ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές έως 30-10-2014:
α) χρέος μέχρι 5000,00 ευρώ σε 24 δόσεις με απαλλαγή κατά 80% των προσαυξήσεων.
β) χρέος από 5001,00 έως 10.000 ευρώ σε 48 δόσεις με απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων.
γ) χρέος από 10.001 έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 30% των προσαυξήσεων.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα 100,00 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στα τηλέφωνα 28223–40223, 40207, 40209 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήματος υπαγωγής στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση (30/11/2014), ο Δήμος Κισσάμου, μη έχοντας άλλο περιθώριο λόγω χρεών στη ΔΕΗ, για να μπορεί να παρέχει το δικαίωμα παροχής νερού σ’ αυτούς που είναι συνεπείς, θα προχωρήσει σε όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών και σε αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού υδροάρδευσης με αφαίρεση των υδρομέτρων.
Έχοντας επίγνωση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε, θεωρούμε ότι η συνέπεια μας απέναντι στην οφειλή του νερού πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας, δεδομένων και των χαμηλότερων τελών που υπάρχουν στο Δήμο μας.