Εργασίες για την δημιουργία δύο χώρων καταφυγής στο κέντρο της πόλης

10.13

Εργασίες για την δημιουργία δύο χώρων καταφυγής πληθυσμού σε περίπτωση ανάγκης αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Το έργο αφορά την πλατεία Κολοκοτρώνη και το πάρκο Σελίνου και Χάου και μετά την ολοκλήρωση τους θα μπορούν να εξυπηρετήσουν περίπου 500 άτομα.