Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και αγωγών από την ΔΕΥΑΧ ενόψει του χειμώνα

13.55

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και αγωγών πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα από την ΔΕΥΑΧ προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει του χειμώνα. Το πρόγραμμα καθαρισμών αφορά το ολόκληρο το σύστημα αποχέτευσης του Δήμου και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα μήνα.