Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Διεθνές Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία

10.59

Σε διεθνές συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στην πόλη St Denis της  Γαλλικής Περιφέρειας Reunion, παρουσία εκπροσώπων  Περιφερειών, επιστημόνων και συμβούλων επιχειρηματικής καινοτομίας από Ευρωπαϊκές χώρες. Η Κυκλική Οικονομία, βασική συνιστώσα των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί κλειδί για την εφαρμογή των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών, καθώς η καινοτομία στην επιχειρηματική ανακάλυψη που καλείται να εξυπηρετήσει η έξυπνη εξειδίκευση, συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πόρων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, επαναξιοποίηση υλικών και εναλλακτική χρήση προϊόντων, παραπροϊόντων και αποβλήτων κατά τη γραμμή παραγωγής των διαφόρων τομέων της οικονομίας.

Η μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία είναι θέμα πρωτίστως περιβαλλοντικό, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση, καθώς επίσης και μείζονος οικονομικής σημασίας, λόγω της ζητούμενης εξοικονόμησης και συναξιοποίησης πόρων με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και οικονομικού κόστους, καθώς και την ενίσχυση των οικολογικών προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων.
          Η Περιφέρεια Κρήτης με γνώμονα τους τέσσερις πυλώνες της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, δραστηριοποιείται ενεργά ως προς την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας και την διασύνδεσή της με άλλες Περιφέρειες και λοιπούς φορείς, για την περαιτέρω εφαρμογή της, αλλά και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των παραγωγικών φορέων αλλά και των πολιτών.

Μάλιστα πρόσφατα εξασφάλισε μαζί με σχήμα Ευρωπαϊκών Εταίρων την επιτυχή αξιολόγηση του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020: "SCREEN -Synergic Circular Economy across European Regions –Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την ανάπτυξη της Kυκλικής Οικονομίας" που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο, και θα ξεκινήσει να υλοποιείται στο τέλος του 2016. Η Δρ. Ε. Χατζηγιάννη, Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, και Συντονίστρια του νέου Προγράμματος SCREEN που εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και πώς αυτές συνάδουν με  τον επιτυχημένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη, εξοικονόμησης πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού. Συμμετείχε επίσης  σε θεματικές ενότητες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, την υλοποίηση του νέου προγράμματος SCREEN από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και τον σχεδιασμό νέων προτάσεων για την διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.